kongsolo jetso expired

【期間限定🎉春日自家套票低至6️⃣折!】

【期間限定春日自家套票低至折!】
天氣反覆,維持健康體魄非常重要 由即日起,各位會員到鴻福堂分店購買以下套票專享低至6折優惠!各款涼茶或湯啱哂一家大細齊齊分享唔好錯過優惠啦!
春日自家涼茶e券 (1套30張)
優惠價︰$540 (價值︰$900)
e券到期日︰2022年6月19日
春日自家湯e券 (1套30張)
優惠價︰$1,050 (價值︰1,800)
e券到期日︰2022年6月30日
平均$18一支自家涼茶 / $35一包自家湯
*優惠期有限,受條款及細則約束,詳情請向店員查詢