kongsolo jetso expired

AEONCITY網上預售 買1送1!

[AEONCITY網上預售 買1送1!CANMAKE]Creamy Touch Liner柔滑眼線筆]
嘩!CANMAKE買一送一啊!
CANMAKE Tokyo皇牌眼線筆Creamy Touch Liner ~
原價$64/1枝,而家買1送1!有10隻色任你揀,平均每枝$32咋!
仲有限定款色「Cocoa Greige 可可灰粉」!記住要揀多幾枝啦!
*1.5毫米超纖幼啫喱眼線筆!
*簡易地便畫出超幼眼線及填補睫毛間的空隙!
*耐水耐汗防汗脂,凝膠質地筆芯超順滑,顯色度高!
*一筆就能畫出完美眼線, 即使是化妝初學者都非常容易掌握!
*新手也適用的超順滑纖幼啫喱眼線筆,更是耐水耐汗防汗脂!
CANMAKE]Creamy Touch Liner柔滑眼線筆 (不設退款)
$64/枝 (買1送1)
網上預售: 即日起接受網上預售
數量有限售完即止
特價商品恕不退款
圖片只供參