【Zoff為爸媽送上$100眼鏡現金券】

【Zoff為爸媽送上$100眼鏡現金券】
「同學各位找個位,這是你的開學禮…」唔經唔覺小朋友開咗學兩星期喇
返左學,小朋友有無睇唔清楚黑板?一副全新眼鏡,係送畀小朋友最好嘅開學禮物。
好消息 Zoff Hong Kong 為大家送上$100眼鏡現金券*,畀爸媽帶小朋友一齊去選購新眼鏡。只要寫低Zoff眼鏡特別之處,即刻為你送上$100眼鏡現金券﹗
*
1. 此現金券適用於Zoff香港分店,請於登記前出示此券。
2. 此現金券有效期由2022年9月15日至10月31日,逾期無效。
3. 購買HK$798或以上的鏡架產品(不包括太陽眼鏡、PC套裝鏡及減價商品),即可享HK$100折扣優惠。
4. 此現金券不可重覆使用。
5. 此現金券不可與其他優惠同時使用。
6. 此現金券只可用於單一消費,不可兌換現金。
7. 本公司有權修改有關條款及細則、更改或終止有關優惠,而不作另行通知。如有任何爭議,Omni Beauty Retailing Limited將保留最終決定權。