kongsolo jetso expired

大班禮券大激賞 最後1️⃣星期.

禮券大激賞 最後星期
依家只要嚟門市買「$30禮券」20張即送你4張等於即賺 $120多買多賺買嚟送禮自用都得下載大班APP登記成為新會員享有「買20送4」優惠同時出示APP內指定電子券仲可以拎多1張㗎優惠期去到30/11/2022把握機會到門市搶購啦
立即下載做會員 https://omtpn.t4g.me
額外贈品優惠只適用於首次註冊的大班App會員,詳情請參閱有關電子券之使用條款及細則
優惠附帶條款,詳情請向店員查詢