kongsolo jetso expired

實惠【清涼一夏🍧】估Emoji意思贏勁爽電器

【清涼一夏】估Emoji意思贏勁爽電器
星期四最高溫度高達30度,等Pricerite實惠陪你玩遊戲降降溫啦!估估以下Emoji意思,最有創意嘅4位可以分別贏得勁爽電器,獎品總值超過$3,500㗎!只要完成以下簡單程序就可以參加是次有獎問答遊戲喇,快啲嚟參加贏獎品,迎接炎炎夏日啦
參加遊戲方法 :
於Google Form回答以上問題
Like讚好Pricerite實惠facebook專頁內的遊戲帖文,於留言Tag標記一位朋友,並Share分享此帖文
Like讚好+Follow追蹤Pricerite實惠專頁
獎品及評審準則:
我哋會按回答嘅創意度揀選4名得獎者,得獎者將會分別獲得勁爽電器一台
所有參加者將獲取Pricerite實惠涼風小型電器購物禮券及網店尊享原箱飲品/食品折上折優惠券各一張
遊戲日期 :5月15日至29日23:59
結果公佈日期:5月31日於Pricerite實惠facebook專頁內公佈
條款及細則:
1. 推廣活動截止日期及時間為2023年5月29日晚上11:59。
2. 得獎者將於2023年5月31日經Facebook Inbox收到獲獎通知及領獎詳情。
3. 得獎者需於2023年6月6日前提供簡單個人資料以確認得獎資格。
4. 每人只限參與活動一次。
5. 必須完成參加辦法的所有項目。
6. 參加者必須年滿18歲。
7. 獎品不得退換、更換其他商品或退款。
8. 若發現惡意之電腦程式或其他明顯違反活動公平性之方式,或經查核有不符合規定之參加者,一經發現或經第三人檢舉,將會被取消資格。如有任何爭議,Pricerite實惠將保留最終解釋及決定權。
9. 如留言含有暴力字眼、不雅用語或淫穢成分,Pricerite實惠有權刪除參賽者遞交之留言,並取消其參賽資格。
10. 留言時間均以此專頁收到的電腦時間為準,如因Facebook系統問題導致資料遺失或混亂等任何爭議,Pricerite實惠將保留最終決定權。
11. 如有任何爭議,Pricerite實惠保留最終決定權。