7-Eleven 朝日極泡啤酒485毫升大罐裝

#FunTime之選 】#新品推介
係時候嚟7仔入定貨,weekend同朋友一齊啤一啤佢#朝日極泡啤酒485毫升大罐裝 運用咗世界首創嘅全開蓋式罐口設計,能夠保存綿密嘅泡沫口感,令你感受到日本最地道的啤酒風味,快啲嚟7仔買定幾罐同朋友一齊飲啦

#7ElevenHK#7ElevenMacau#7Eleven便利店#快啲嚟7仔啦